KİBRİT Alternate Text

Wikipedia yasağına ilişkin gelişme

Wikipedia yasağına ilişkin gelişme

Wikipedia yasağına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya yönelik yayın yasağına ilişkin bireysel başvuruyu genel kurula sevk etme kararı aldı.